پروفسور رضا

 

 

 

پروفسور فضل ا... رضا

(واضع تئوری اتوماسیون، سیاستمدار، ادیب، نظریه پرداز ریاضی و استاد دانشگاه)

پروفسور فضل ا... رضا در تاریخ ۱۱ دی ۱۲۹۳ خورشیدی در شهر رشت به دنیا آمد. او دوران ابتدایی را در شهرهای رشت و تهران و دوره متوسطه را در دبیرستان شاهپور رشت به پایان برد. در سال ۱۳۱۳ همزمان با تأسیس دانشگاه تهران در این دانشگاه مشغول به تحصیل شد و لیسانس خود را در رشته مهندسی برق در سال ۱۳۱۷ گرفت. پروفسور رضا در سال ۱۳۲۴ مدرک فوق لیسانس خود را در رشته مهندسی الکترونیک از دانشگاه کلمبیا آمریکا و چند سال بعد دکترای رشته مهندسی برق از دانشگاه مؤسسه تکنولوژیک نیویورک دریافت کرد.

طی سال های ۱۳۲۹ تا ۱۳۳۴ عضو گروه مهندسی برق دانشکده مهندسی دانشگاه کاتولیک آمریکا و سپس دانشگاه ام‌آی‌تی در بوستون آمریکا بود و بین سال های ۱۳۳۳ تا ۱۳۴۷ در گروه مهندسی دانشگاه سیراکیوز در ایالت نیویورک عضویت داشت. پروفسور رضا در سالهای ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۳ استاد مهمان در دانشگاههای مرکزی سوئیس، کپنهاک دانمارک و دانشگاه کلرادو در بولدر آمریکا و پاریس بوده است.

پروفسور رضا در سال ۱۹۶۵ به دلیل مشارکت در نظریه شبکه و اطلاعات به عنوان عضو پیوسته مادام العمر لایف‌فلو[1]ی ‌آی‌تریپل‌ای[2] برگزیده شد. او همچنین عضو پیوسته ای‌ای‌ای‌اس[3] است.

پروفسور رضا از سال ۱۳۵۷ تاکنون استاد دانشگاههای کنکوردیا در مونترئال در کبک کانادا و دانشگاه مک‌گیل مونترئال است. او همچنین رئیس افتخاری کنفرانس مهندسی برق ایران، استاد افتخاری دانشگاه تربیت مدرس، رئیس انجمن علمی ایرانیان در آمریکای شمالی، رئیس گسترش زبان و ادب فارسی و مشاور و همکار فعال مؤسسات علمی و ادبی فراوانی بوده است.. پروفسور رضا یکی از پایه گذاران نظریه اطلاعات و مخابرات در جهان است و تحقیقات گسترده ای در زمینه ظرفیت شنود و ارسال حداکثر اطلاعات در کانال های مخابراتی نویزدار، نظریه اطلاعات و فرایندهای تصادفی، سیستم های خطی آنالیز عمومی، نظریه سیستمها و مدارها، نظریه کنترل سیستمهای پویا، فضاهای خطی، انتقال و تلفات انرژی در شبکه های n دهانه ای انجام داده است. او همچنین معتقد است که نباید سنتهای ملی و دینی را آسان از دست داد و در وضع کنونی جهان، خردگرایی به تنهایی نمی تواند، جوامع جهان سوم را با جهش یک روزه به رده اول اقتصاد و تکنولوژی برساند.

از آثار او می توان: رادیو به زبان ساده، دوره هندسه عملی و علمی، راز آفرینش، روش نوین تجزیه و تحلیل شبکه‌ها، نظریه اطلاعات، کاربرد فضاهای خطی در رشته های مهندسی و فیزیک، پایداری سیستم های پویای خطی، نگاهی به شاهنامه، محمد اقبال، پژوهشی در اندیشه های فردوسی، دیده ها و اندیشه ها، مهجوری و مشتاقی، حدیث آرزومندی، نگاهی به عمر خیام و برگ بی برگی؛ را نام برد.[1] Life Fellow

[2] IEEE

[3] AAAS