روسای دانشگاه گیلان

 

 

 

 علی اصغر ورسه ای

 

از 17 آذر 1367 تا 30 آبان 1374

 

دکتری ریاضیات