روسای دانشگاه گیلان

 

عباس صاحبقدم لطفی

 

از 1 آذر 1374 تا 15 آذر 1376

 

دکتری بیوشیمی