روسای دانشگاه گیلان

 

 

فتح الله مضطرزاده

 

از 15 مهر 1359 تا 23 بهمن 1359

 

دکتری مهندسی شیمی