روسای دانشگاه گیلان

 

اسدالله اسرایی ( سرپرست )

 

از1 مرداد 1359 تا 10 مهر 1359

 

دکتری ریاضیات