منوی پیمایش

تاریخ های مهم دانشگاه

آیا میدانید:

 • 3 شهریور 1353 صدور فرمان شاه درباره تشکیل دانشگاه گیلان

 

 • 12 بهمن 1353 تصویب تشکیل دانشگاه گیلان در نود و نهمین جلسه شورای گسترش آموزش عالی

 

 • 12 آبان 1354 امضای قرارداد همکاری برای تشکیل دانشگاه گیلان بین آقای هویدا و آقای Schmidt نخست وزیر دولت جمهوری فدرال آلمان

 

 • 20 آبان 1354 ابلاغ امضای قرارداد همکاری ایران و آلمان به دانشگاه گیلان از طرف وزارت علوم

 

 • 1 آذر 1354 راه اندازی واحد نقلیه دانشگاه با اهدا دو دستگاه ژیان و تحویل یک دستگاه شورلت ایران برای رئیس دانشگاه

 

 • انتشار اولین نشریه دانشگاه گیلان به نام گفت و شنود در بهمن 1354

 

 • تصویب آرم دانشگاه گیلان در 6 تیر 1355

 

 • اولین دفتر دانشگاه گیلان در تهران در چهار راه فلسطین - انقلاب (کاخ - شاهرضا)

 

 • زیربنای اولیه دانشگاه گیلان 120 متر مربع در سال 1355

 

 • اولین بودجه دانشگاه گیلان 5 میلیون ریال در سال 1354

 

 • آقای بختیاری اولین کارمند دانشگاه