روسای دانشگاه گیلان

 

 

حسین سپاسگزاریان

از 26 اسفند 1353 تا 15 شهریور 1355

دکتری کشاورزی