روسای دانشگاه گیلان

 

 

محمدرضا غلامی

از 16 اسفند 1359 تا 16 شهریور 1362

دکتری شیمی فیزیک