بستن
FA EN AR RU FR CHI

دکتر اسماعیل انصاری

 

 

احداث ساختمان مرکز مشاوره و درمان دانشگاه که به یادبود همسرشان «شریف» نامگذاری می‌شود.

مساحت پروژه :     400        متر مربع