بستن
FA EN AR RU FR CHI

فراخوان دریافت اسناد تاریخی دانشگاه گیلان

فراخوان دریافت اسناد تاریخی دانشگاه گیلان


فراخوان دریافت اسناد تاریخی دانشگاه گیلان

با توجه به رونمایی مجازی از موزه های دانشگاه گیلان، روابط عمومی دانشگاه ضمن اینکه منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای دانشگاهیان گرانقدر در این زمینه است؛ از همکاران دانشگاهی و به طور خاص از همکاران بازنشسته دعوت می کند ضمن بازدیدی از وبگاه این موزه ها، در صورت داشتن اسناد و تصویری از دانشگاه گیلان که دارای جنبه های تاریخی است، این مستندات را به منظور قرار دادن در موزه به صورت امانت در اختیار دانشگاه قرار دهند.