بستن
FA EN AR RU FR CHI

اظافه شدن بخش نمادهای کهن گیلان به موزه دانشگاه.

اظافه شدن بخش نمادهای کهن گیلان به موزه دانشگاه.


اظافه شدن بخش نمادهای کهن گیلان به موزه دانشگاه.

اظافه شدن بخش نمادهای کهن گیلان به سایت موزه دانشگاه.

در این بخش نمادهایی از املش ، مارلیک و تالش در استان گیلان معرفی و در سایت بارگذاری شده است.

برای بازدید کلیک نمایید.