بستن
FA EN AR RU FR CHI

دکتر رضا پوربهادر

 

 

دکتر رضا  پوربهادر رئیس هیأت مدیره و همسر محترمشان خانم هاله هدا

مدیر عامل موسسه خیریه فرهنگی زنده یاد رامبد پوربهادر

 

احداث  ساختمان مرکز کامپیوتر به یادبود فرزندشان زنده یاد رامبد پوربهادر

مساحت پروژه :     390        متر مربع