بستن
FA EN AR RU FR CHI

حاج عبدالله نوید

 

 

تکمیل ساختمان آموزشی مجموعه تحقیقاتی دامپروری (مرغداری) و آغاز پروژه گوسفندداری.